۱۳۹۱ دی ۲۲, جمعه

شیرینیهای تلخ...

تلخ شده ای,
"زهر مار"
نخند,
مرثیه خواندن ثواب دارد,
با آنهمه "لذت شرعی" 
 و شیرینی زیاد
از «آب حیات»ی که به خوردت داده اند,
تلخ شده ای...۱ نظر:


  1. مغلطه ای در زمان میگذرد از صدً ِ ثانیه ها و میانگارد اندیشه ء شعبده بازان حرام خورده را در نفسهای مسدود ِ توان
    در دست حتی آینه ای نیست در تمایز دیدن و اجتهاد بر واقعه ای عریان و تاریخ،‌میسپارد داستانی بی همتا را به گورخاطره ها.
    . ای آفرین، ما رسم دوگانه گیست و نه یکی شدن در باطن خیال

    دامون

    پاسخحذف