۱۳۸۸ بهمن ۹, جمعه

کسی‌ تا به حال آینه دست احمد خاتمی داده؟چرا شناسنامه جنتی را نشانش نمیدهند؟

چند سوال احمقانه یا چند سوال از احمق‌های آدمانه!!!
آیا کسی‌ هست که از تاریخ چیزی نداند؟
آیا کسانی‌ هستند که به بی‌ وفایی زندگی‌ و مال و مقام پی‌ نبرده باشند؟
کی‌ از سرنوشت مسیح،کورش،هرودوت،بهرام گور،عمر،حسین،ابن زیاد،رضا،معتصم،سقراط،بتهوون،ناپلئون،
یینگ ژنگ,نادرشاه،آقا محمد خان،کریمخان،امیرکبیر و محمدرضا شاه و خمینی و خلخالی و سعید امامی درس نگرفته است؟
کدام قبر در دنیا با خانه‌ها و کارخانه‌ها و جواهرات مرده را در خود جا داده؟
شما مرده یی سراغ دارید که برگشته باشد؟
کی‌ تا به حال نمرده؟
چه کسی‌ بعد از اعدامهای سال ۶۰ و ۶۷ در ایران ترسید و چشم و گوش بسته ماند؟
کسی‌ بی‌ خبر مانده که اعدام ۲جوان بعد از انتخابات ایران به جرم( راست یا دروغ )اعتقاد به پادشاهی مردم را در ادامه اعتراضات مصمم‌تر می‌کند؟
کسی‌ تا به حال آینه دست احمد خاتمی داده؟
چرا شناسنامه جنتی را نشانش نمیدهند؟
کی‌ ۲۲بهمن سال ۸۸ در خانه میماند؟
سوال‌های حقیر مشخصا از آقایان"
 مرحوم رهبر سید علی‌ خامنه‌ای,
 محمدرضا رضا ئیان معروف به گ...خوری که به موسوی رای داد.
فرزندان احمد خاتمی و جنتی,
و بنده خدا پدر محسن روح الامینی است.

۱ نظر:

  1. اگر در این مملکت سر سوزن عقلی بود که کار به اینجا نمی کشید.
    حرص و طمع قدرت و شهوت این عقب مانده های ذهنی را کور کرده.

    پاسخحذف