۱۳۸۸ بهمن ۱۶, جمعه

مرد،جنس ظریف،خواب و داستان

وقتی‌ ۱۰ساله است می‌‌بریدش به تخت و براش قصه میگید تا بخوابه.وقتی‌ ۲۰ساله است برایش داستان میگویید تا به تخت بیاید و بخوابید

وقتی‌ ۳۰ساله شد بی‌ داستان به تخت میروید و میخوابید

وقتی‌ ۴۰ساله میشود با داستان گویی  به تخت میروید.


۵۰ساله که باشد داستانی میگوید که به تخت نیاید
۶۰ساله که بشود شما در تخت میخوابید تا داستانهاش را نشنوید۷۰ساله باشد و شما با او به تخت بروید داستان است

در ۸۰سالگی..
شما داستان شده اید و او در تخت دنبال خواب است


۱ نظر: