۱۳۸۹ اردیبهشت ۴, شنبه

کاش از بهمن مفید و نصرت الله وحدت که در سکوت خبری هستند تا در قید حیاتتند حرفی و کلامی بود.۱ نظر: